Vakantie in Tsjechië:CZeCOTTourmapsOost BohemenUNESCOVerkeersregelingenGEOFUN

Geowoordenboek

Leer de basiswoorden, zodat je onder geololtrappers geen modderfiguur slaat. Er is niets erger dan een geofaux-pas.

Geovader
 • bedenker van het spel GEOFUN, soms bemoeit hij zich uit verveling met het spel, maar soms geeft hij ook goede adviezen
Georang
 • positie in het geoleger (leger van geololtrappers), wordt bepaald aan de hand van de hoeveelheid geo's die je verzameld hebt
Geololtrapper
 • benaming voor actieve spelers of speelsters die het spel eerlijk en moedig spelen en alles met een gezonde dosis humor nemen. Een geololtrapper kan een mannelijke Geofan of een vrouwelijke Geofan zijn - afhankelijk van het geslacht Smile
Geolol
 • opdracht in het kader van het spel GEOFUN, die de speler (geololtrapper) tot een goed einde moet brengen en waarvoor hij afhankelijk van de mate van succes een bepaald aantal geo's op zijn georekening ontvangt.
 • Als het een spel voor de lol is, is het zgn. geolol.
Geobedenker
 • die minstens één eigen geolol heeft bedacht
Fan van geofun zijn
 • activiteit van de geololtrapper als hij het spel GEOFUN speelt, dus als hij een geolol aan het oplossen is en geo's verzameld als hij de geolo heeft uitgespeeld. Sommige geololtrappers gebruiken ook de uitdrukking geololtrappen, die niet verward moet worden met de uitdrukking romantisch geololtrappen, die verwijst naar het gezamenlijk spelen van GEOFUN door een ongehuwde mannelijke Geofan en een ongehuwde vrouwelijke Geofan.
Geo's
 • elektronische munt met een relatief stabiele wisselkoers die voortdurend op de georekening van de speler wordt gestort
Georekening
 • Logo georekening.rekening waarop de fictieve munt geo wordt gestort. De rekening is geheel gratis, je kunt ermee online bankieren en als je vragen hebt, dan is er een informatienummer beschikbaar dat 24/7 bereikbaar is, behalve in het weekend en op werkdagen.
Geoshirt
 • t-shirt dat gratis verkregen kan worden na deelname aan het spel of gekocht kan worden in onze online shop (wordt aan gewerkt)
Geogids
 • virtueel persoon in je smartphone die Je door de geolol leidt en je soms ook helpt bij het oplossen ervan. Geogidsen hoeven echter niet altijd virtuele personen te zijn.
Lolcache
 • cache van het geolocatiespel Geocaching, waar ook de start van een geolol van de applicatie GEOFUN (een zgn. cachelol) is.
Cachelol
 • Geolol op een plek waar ook een cache van het geolocatiespel Geocaching ligt (een zgn. lolcache).
Geofaux pas
[geofópá]
 • ongemakkelijke situatie waarin de geololtrapper zo en nu en dan belandt, mag hem echter niet worden aangerekend als hij de uitdrukkingen uit dit geowoordenboek verkeerd gebruikt
Geofactoren
 • zijn gebieden op basis waarvan de moeilijkheid van een geolol wordt aangeven met een waarde van nul tot vijf, waarbij een hogere waarde een moeilijkere opdracht betekent.
Geofactoren
 • Fysiek – hoe hoger de waarde, des te meer pijn je lichaam de volgende dag doet als je geen goede conditie hebt, voor een opdracht van vijf punten kan je beter je slippers thuis laten en goede schoenen meenemen
 • Mentaal– hoe hoger de waarde, des te meer je bij de geolol moet opletten, logica gebruiken en deductie toepassen enz.
 • Ongemakkelijk – hoe hoger de waarde, des te meer media-aandacht de opnames van het oplossen van de geolol op de website en de Facebook-account van GEOFUN genereren
 • Vermakelijk – hoe lager de waarde, des te saaier het spel is, maar wees niet bang, ook bij een waarde van nul ga je je zeker vermaken
GF
 • is de nieuwjaarswens van spelers van GEOFUN die geleidelijk aan de uit Frankrijk overgenomen uitdrukking "pour féliciter" (wat "voor geluk" betekent) moet gaan vervangen, waarbij direct opgemerkt moet worden dat een dergelijke wens in Frankrijk zelf al niet meer gebruikt wordt. De afkorting verwijst naar alle spelers van GEOFUN, dus alle mannelijke GeoFans of vrouwelijke GeoFans. Iedereen moet namelijk voor zichzelf uitmaken hoe veel geolol hij/zij volgend jaar wil gaan hebben en dus hoe zijn/haar volgend jaar eruit zal gaan zien!