Vakantie in Tsjechië:CZeCOTTourmapsOost BohemenUNESCOVerkeersregelingenGEOFUN

Juridische kennisgeving en privacybeleid

1. Algemene bepalingen

1.1. Gelieve onderstaande algemene voorwaarden (hierna te noemen "de Voorwaarden") zeer aandachtig door te lezen. De Voorwaarden regelen het gebruik van onze diensten en vormen de inhoud van de Overeenkomst inzake het gebruik van de diensten van het portaal en de mobiele applicatie van GEOFUN tussen u en de Exploitant van deze dienst, GEOFUN, s.r.o., gevestigd te U stadionu 6, Svitavy, postcode 568 02, identificatienummer 03389715, ingeschreven bij de regionale rechtbank van Hradec Králové, nummer C/34012 (hierna te noemen "de Exploitant"). Wanneer u zich toegang verschaft tot de hierna genoemde diensten en deze gaat gebruiken, betekent dat, dat u instemt met de Voorwaarden. Deze Voorwaarden kunnen op elk gewenst moment worden bekeken en afgedrukt via de pagina "Wettelijke kennisgeving" waarnaar wordt verwezen aan de onderzijde van onze website nl.geofun.info en die weergegeven kan worden in de mobiele applicaties van GEOFUN.

1.2. Acceptatie van de Voorwaarden komt tot stand door registratie voor de GEOFUN-diensten en/of het gebruik van het portaal of de mobiele applicatie van GEOFUN, waarmee een overeenkomst ontstaat inzake het gebruik van de GEOFUN-diensten tussen u (de Gebruiker) en de Exploitant.

1.3. Accountregistratie. Om de services te kunnen gebruiken, wordt de gebruiker aanbevolen een GEOFUN-account aan te maken (beschikbaar op de domeinen geofun.cz, geofun.info, geofun.pl, geofun.sk) en gebruikersinformatie te verstrekken. Zonder registratie is het gebruik van de diensten niet volwaardig. De gebruiker is verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van zijn accountwachtwoord. De gebruiker is ook verantwoordelijk voor het onderhouden van het account, het bijwerken van gegevens en voor alle activiteiten met betrekking tot het account en het gebruik van services.

De Operator verwerkt persoonsgegevens via een verwerker, namelijk het bedrijf World Media Partners, met maatschappelijke zetel te Táboritská 23, 130 00 Praag 3, Bedrijfsidentificatienummer 26208075 (hierna de "Verwerker" genoemd). De bewerker is de eigenaar en exploitant van het informatiesysteem CZeCOT (meer informatie op www.czecot.info). Op grond van de contractuele relatie met de Operator is de Verwerker gerechtigd en verplicht om de persoonsgegevens van gebruikers te verwerken in de mate en op de wijze zoals bepaald in deze voorwaarden. Verwerker heeft het recht om aan de gebruiker verstrekte persoonsgegevens te verwerken met het oog op hun gebruik voor alle portalen die door Verwerker worden beheerd of technisch door Verwerker ter beschikking worden gesteld.

1.4. De websites en de mobiele applicatie, inclusief alle bijbehorende software, de content van de producten en gegevens zullen in deze Overeenkomst eenvoudig worden voorgelegd als onze "Diensten". "Content" dient te worden opgevat in een brede context en omvat onder meer tekst, afbeeldingen, een code, bijdragen op het forum, accountgegevens, e-mails, muziek en audiovisuele materialen. Verwijzingen naar "GEOFUN, s.r.o." of "ons" omvatten GEOFUN, s.r.o., zaakvoerders, vertegenwoordigers, medewerkers, leveranciers en kopers. Deze Overeenkomst geldt voor "u" als een persoon die zich toegang verschaft tot onze Diensten of deze gebruikt, of u nu een geautoriseerde of niet-geautoriseerde gebruiker bent, of een begunstigde van onze Diensten op grond van deze of eerdere overeenkomsten met ons.

1.5. GEOFUN is een mobiele applicatie voor smartphones met de besturingssystemen Android en iOS, die bezoekers op een vermakelijke en competitieve wijze begeleidt langs interessante plaatsen in de regio. Het betreft een vermakelijk geolocatiespel van de nieuwe generatie, waarbij verschillende opdrachten kunnen worden uitgevoerd die de gids tijdens het spel meedeelt. Een gedetailleerde beschrijving van de GEOFUN-diensten is te vinden op het portaal nl.geofun.info

1.6. Minderjarigen. Als u jonger bent dan 15 jaar, kunt u alleen gebruikmaken van onze diensten met toestemming van een ouder of voogd die ermee instemt dat u gebonden bent door deze Overeenkomst.

1.7. De Exploitant heeft het recht te allen tijde zonder opgaaf van reden en zonder voorafgaande kennisgeving het dienstenscala van GEOFUN te wijzigen, is verder te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van reden de registratie van de Gebruiker te annuleren en daarmee de Overeenkomst inzake het gebruik van de Diensten te beëindigen.

1.8. Het basispakket van Diensten is voor de Gebruiker gratis beschikbaar. De Exploitant is gerechtigd om de omvang van de betaalde diensten eenzijdig vast te leggen met een verwijzing naar de prijslijst, die de omvang van de betaalde diensten en de hoogte van de prijs voor het gebruik ervan definieert.

1.9. Contactinformatie. Voor meer informatie over ons bedrijf en hoe u contact met ons kunt opnemen, bezoek de contactpagina op onze website.

2. Bescherming van persoonsgegevens en overige informatie vermeld in het kader van het gebruik van de dienst GEOFUN

2.1. De Exploitant respecteert de principes van de bescherming van persoonsgegevens en gaat bij de verwerking van persoonsgegevens te werk volgens wet nr. 121 101/2000 Coll. inzake de bescherming van persoonsgegevens, zoals gewijzigd.

2.2. De Exploitant behandelt uw persoonsgegevens en overige informatie op een wijze en in de mate als hierna vermeld in dit deel van de Voorwaarden. De Exploitant verzamelt geen gevoelige gegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Gezien het doel van de dienst GEOFUN, die onder meer fungeert als een sociaal netwerk, kan verwerking en behandeling van persoonsgegevens plaatsvinden zoals hieronder vermeld.

2.3. Persoonsgegevens. Wij ontvangen en slaan op informatie die persoonsgegevens kunnen zijn en die u aan ons verstrekt in de communicatie met onze Diensten, of op enige andere manier, zoals bijvoorbeeld:

2.3.1. voor- en achternaam, geboortedatum;

2.3.1. e-mailadres bij de accountregistratie;

2.3.1. adres, telefoonnummer en profielfoto bij het aanvullen van gegevens voor uw account.

2.4. Overige informatie die automatische wordt verzameld tijdens het gebruik van onze Diensten; wij ontvangen en registreren informatie van een browser of mobiel apparaat, inclusief:

2.4.1. uw positie (app verzamelt locatiegegevens, zelfs als de app inactief is);

2.4.2. de unieke identificator van uw mobiele apparaat, uw IP-adres;

2.4.3. tijdstip en datum van toegang;

2.4.4. identificatie van de Gebruiker;

2.4.5. bestanden (audio, video), tekst, antwoorden op de vragen die geregistreerd worden tijdens het gebruik van de dienst;

2.4.6. cookie-informatie;

2.4.7. opgevraagde pagina´s;

2.4.8. informatie en content die u verstrekt via discussiefora, sociale netwerken of per e-mail, en andere informatie die u besluit te delen;

2.5. andere in artikel 2.4. bedoelde informatie wordt verwerkt in de modus verwerking van persoonsgegevens.

2.6. De Exploitant is bevoegd om uw persoonsgegevens en andere in verband met onze Diensten verzamelde informatie te gebruiken:

2.6.1. voor doeleinden waarvoor u ons in het kader van uw registratie toestemming heeft gegeven;

2.6.2. voor onze interne zakelijke doeleinden, zoals het analyseren van het gebruik van onze Diensten via Google Analytics, marktonderzoek en het optimaliseren van websites en mobiele applicaties, alsook voor communicatie over nieuwe producten en diensten;

2.6.3. voor het gebruik van de dienst GEOFUN;

2.6.4. voor informatie over wijzigingen in onze Diensten en wijzigingen in de voorwaarden voor het gebruik van onze Diensten en in andere vormen van communicatie;

2.6.5. om in te loggen en gebruik te maken van de dienst, content en informatie te delen, en de Gebruiker te authenticeren.

2.6.6. Tijdens de duur van de Overeenkomst inzake het gebruik van diensten en gedurende 3 jaar na de beëindiging van de Overeenkomst kan de toestemming op elk moment worden ingetrokken.

2.7. Het delen van persoonsgegevens en andere informatie. Met uitzondering van de hieronder beschreven gevallen delen of verkopen wij uw persoonsgegevens niet. Wij delen uw persoonsgegevens als volgt:

2.7.1. Aan andere gebruikers. Wij kunnen persoonsgegevens openbaar maken van personen die gebruikmaken van onze Diensten op uw openbare profiel, indien u zich voor deze dienst aanmeldt. Wij kunnen persoonsgegevens en content openbaar maken in openbare bijdragen, zoals bijvoorbeeld bij deelname aan discussieforums.

2.7.2. Aan zakenpartners. Alle informatie uit uw openbare profiel of communicatieprotocol (inclusief foto's) zal toegankelijk zijn voor zakelijke partners via de API, die zij gebruiken om andere aanverwante diensten, met inbegrip van websites en mobiele applicaties, te ontwikkelen.

2.7.3. Aan onderaannemers van diensten. In geval van gebruik van onderaannemers om namens ons gespecialiseerde taken uit te voeren, kan toegang tot uw persoonsgegevens en andere informatie worden verleend, waarbij onderaannemers verplicht zijn de regels en procedures voor de bescherming van persoonsgegevens in acht te nemen, zoals vermeld in deze Voorwaarden. Onderaannemers zijn niet gerechtigd om persoonsgegevens anders te verwerken dan voor de Exploitant.

2.7.4. Voor onze bescherming en aan overheden. Wij kunnen persoonsgegevens en andere informatie bekendmaken indien vereist door de wet of op grond van een beslissing van een bevoegde autoriteit en/of om onze rechten of eigendommen, onze Diensten, gebruikers of het publiek te beschermen.

2.8. Elke geregistreerde gebruiker beschikt over een persoonlijke login en paswoord. De Gebruiker is verplicht om deze informatie geheim te houden en deze niet door te geven aan derden. Als de Gebruiker zich inlogt bij de dienst GEOFUN op een gedeeld (openbaar) apparaat, is hij verplicht zich altijd correct uit te loggen.

2.9. De Exploitant heeft meerdere beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming tegen verlies en misbruik. De Exploitant verwerkt en beschermt persoonsgegevens automatisch en elektronisch, en zorgt er met name voor dat:

2.9.1. systemen voor de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens alleen gebruikt worden door bevoegde personen;

2.9.2. natuurlijke personen die bevoegd zijn om de systemen voor de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens te gebruiken alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens die overeenkomen met de bevoegdheden van deze personen, op basis van specifieke gebruikersrechten die uitsluitend vastgesteld werden voor deze personen;

2.9.3. er elektronische records worden gemaakt die het mogelijk maken om te identificeren en te controleren wanneer, door wie en om welke reden persoonsgegevens geregistreerd of anderszins bewerkt werden; en

2.9.4. onbevoegde toegang tot persoonsgegevens voorkomen wordt.

2.10. Cookies. De Exploitant maakt gebruik van databestanden genaamd cookies en andere vormen van dataverzamelingstechnologie voor verschillende doeleinden, zoals het herkennen van gebruikers en het aanpassen van bepaalde functies van onze Diensten en functies voor terugkerende bezoekers. Deze bestanden bevatten ook informatie over uw gedrag op onze website en mobiele applicaties en leiden tot verbetering van onze dienstverlening. Door gebruik te maken van onze Diensten gaat u akkoord met ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Wij verzamelen tijdsgegevens over de browser van de Gebruiker, het besturingssysteem, de identificatie van het apparaat en zijn configuratie, de geschiedenis van sitenavigatie en het IP-adres van alle bezoekers van onze website. Wij gebruiken deze informatie voor het beheer van ons systeem, voor beveiliging en voor het verkrijgen van algemene informatie over onze bezoekers en hun geografische informatie. U kunt de tools van uw browser gebruiken om alle cookies te weigeren, uit te schakelen of te verwijderen. Als u een blijvend cookiebestand weigert of verwijdert die automatische herkenning mogelijk maakt, kunt u nog steeds inloggen als lid, maar sommige functies van onze website zullen voor u dan niet meer beschikbaar zijn. Wij gebruiken cookies die u kunnen identificeren of het een derde partij mogelijk maken om namens ons:

2.10.1. u automatisch te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website en mobiele applicatie en bepaalde kenmerken en functies aan te passen;

2.10.2. een geautomatiseerde registratie van uw activiteit op onze website en mobiele applicatie te maken.

2.11. Reclame van derden. Wij geven andere bedrijven de mogelijkheid om advertenties op onze website weer te geven. Wij controleren hun regels en systeem van cookiegebruik en hun technologieën voor het verzamelen van dergelijke gegevens niet.

2.12. Wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens. Via de "Accountinstellingen" kunt u de informatie zelf wijzigen of verwijderen. Als u hulp nodig heeft of vragen heeft met betrekking tot het wijzigen of wissen van de informatie die wij hebben verzameld, neem dan contact met ons op.

2.13. Personen onder de 15 jaar. Onze Diensten zijn niet bedoeld voor kinderen, en wij verzamelen bewust geen persoonsgegevens van kinderen onder de 15 jaar. Op het moment dat wij ontdekken dat via onze service persoonsgegevens van iemand die jonger is dan 15 jaar werden verzameld, treffen wij passende maatregelen om dergelijke informatie te verwijderen. Als u ouder of voogd bent en vaststelt dat uw minderjarige kind een account verkreeg zonder uw toestemming, kunt u dat per e-mail aan ons melden en ons vragen dergelijke persoonsgegevens te wissen.

3. De dienst GEOFUN en het gebruik ervan

3.1. Licentie. Op grond van de Overeenkomst inzake het gebruik van de diensten van GEOFUN biedt de Exploitant de Gebruiker een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, volledig herroepelijke licentie om onze Diensten weer te geven en te gebruiken voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden in overeenstemming met deze Voorwaarden. Alle instructies en wijzigingen in het gebruik van de Diensten en het gebruik van de licentie worden gepubliceerd op de website www.geofun.cz.

3.2. Beperkingen. Toestemming voor het gebruik van onze Diensten is onderworpen aan de volgende beperkingen. Of deze beperkingen werden overtreden, hangt af van onze overweging en oordeel. U gaat ermee akkoord dat u zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming:

3.2.1. geen gebruik zult maken van applicaties van het type robot, spider enz., of van andere geautomatiseerde middelen om toegang te krijgen tot onze Diensten voor eender welk doel;

3.2.2. geen content van onze website of delen van onze site zult kopiëren naar andere websites of mobiele applicaties zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;

3.2.3. geen gebruik zult maken van onze Diensten, met inbegrip van GPX-bestanden, voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;

3.2.4. geen handelingen of activiteiten zult uitvoeren die leiden of kunnen leiden tot onevenredig grote belasting van onze infrastructuur;

3.2.5. geen misbruik zult maken van fouten, niet-gedocumenteerde functies, ontwerpfouten of problemen in onze Diensten;

3.2.6. niet de goede werking van onze Diensten of eender welke activiteit die door onze Diensten wordt uitgevoerd zult verstoren of proberen te verstoren (een dergelijke activiteit kan leiden tot beperking of verhindering van uw toegang tot onze Diensten);

3.2.7. geen content aan een andere persoon of entiteit zult verzenden, posten, overdragen of anderszins verspreiden (inclusief het verzenden per e-mail) die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, onfatsoenlijk, obsceen, smadelijk, de privacy aantastend, hatelijk, schadelijk voor minderjarigen of raciaal, etnisch of anderszins verwerpelijk is;

3.2.8. zich niet zult voordoen als een andere persoon of identiteit, en uw connectie met een persoon of entiteit niet valselijk zult vertekenen;

3.2.9. geen content zult verzenden, posten, overdragen of anderszins verspreiden, waar u geen recht op heeft op grond van een wet of contractuele relatie of volmacht of waarvoor u niet de vereiste toestemming van derden heeft ontvangen;

3.2.10. geen content zult verzenden, posten, overdragen of anderszins verspreiden die een patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of ander intellectueel eigendom of eigendoms- of persoonlijke rechten van enig persoon schendt;

3.2.11. geen ongeoorloofde reclame- of promotiemateriaal, ongewenste post, spam, kettingbrieven, pyramidespelen of enige andere vorm van ongeoorloofd lastig vallen zult verzenden, posten, overdragen of anderszins ongewenst verspreiden;

3.2.12. niet de broncode van de met onze Diensten verbonden software zult reverse-engineeren, decompileren of proberen te extraheren;

3.2.13. geen persoonsgegevens over andere gebruikers van onze Diensten zult verzamelen, opslaan of distribueren;

3.2.14. geen oplossingen, tips, advies, of coördinaten voor de uitvoering van opdrachten zult publiceren op onze website.

3.3. De Exploitant is gerechtigd om uw toegang tot onze Diensten, met inbegrip van uw account, op elk moment en om wat voor reden dan ook op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verantwoording. Zo kunnen wij uw account opschorten of de geldigheid van uw account beëindigen indien er een vermoeden bestaat dat iemand met behulp van uw account de voorwaarden van deze Overeenkomst of enige andere voorwaarden, instructies en voorschriften met betrekking tot onze Diensten heeft overtreden. Iedere opschorting of beëindiging van uw account om deze redenen is op u persoonlijk van toepassing. Wij behouden ons ook het recht voor om gebruikersaccounts te beëindigen of op te schorten die gedurende langere tijd inactief zijn. U kunt stoppen met het gebruik van onze Diensten en deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen.

3.4. De Exploitant kan eender welk deel van onze Diensten op elk moment wijzigen, opschorten of annuleren zonder beperking. De Exploitant kan ook bepaalde functies die door middel van onze Diensten worden geboden beperken zonder voorafgaande kennisgeving. Onze Diensten omvatten software die automatisch door ons kan worden geactualiseerd op uw apparaat zodra een nieuwe versie beschikbaar is. Wij hebben geen verplichting om ondersteuning te bieden bij onderhoud, software-installatie enz., behalve wanneer dit door de toepasselijke wetgeving wordt opgelegd.

3.5. Alle Diensten zijn eigendom van de Exploitant of andere licentiehouders, en worden beschermd door auteursrecht, het geregistreerde handelsmerk en andere intellectuele eigendomsrechten. Wij geven u met behulp van onze Diensten niet de mogelijkheid van eigenaarschap van intellectuele eigendomsrechten op onze Diensten of voor u toegankelijke content. Kopieer of download niets van de beschikbare content als wij u niet uitdrukkelijk hebben verzocht om dit te doen. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst worden verleend, zijn voorbehouden aan het bedrijf van de Exploitant of de desbetreffende eigenaars van de intellectuele eigendomsrechten. Verwijder, bedek of wijzig geen juridische kennisgevingen die samen met onze Diensten worden weergegeven. Wij staan een beperkt, niet-commercieel gebruik van een van onze merken toe, zoals bepaald in deze voorwaarden. Ook maken wij een beperkt gebruik van sommige gegevens mogelijk die beschikbaar zijn via onze API indien wordt voldaan aan onze voorwaarden voor de API-licentie. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op per e-mail.

4. Licentie

4.1. Het GEOFUN-logo is of zal een geregistreerd handelsmerk worden van GEOFUN, Ltd. en de Diensten die worden aangeboden op het portaal en de mobiele applicatie GEOFUN worden verder beschermd door het auteursrecht en de wet op de bescherming van de mededinging.

4.2. Een kopie maken, kopiëren, wijzigen, hanteren, doorgeven, overdragen, verkopen of anderszins distribueren van het GEOFUN-logo en/of GEOFUN-diensten of enige andere content van het GEOFUN-portaal of mobiele applicatie in strijd met deze Voorwaarden is streng verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Exploitant. De Gebruiker mag het GEOFUN-logo niet kopiëren, reverse-engineeren, vertalen, aanpassen of afgeleide werken van het GEOFUN-logo maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Exploitant.

4.3. Bij beëindiging van de Overeenkomst inzake het gebruik van diensten bent u verplicht de logo's zonder voorafgaande kennisgeving van uw gegevensdragers te verwijderen binnen 24 uur na het beëindigen van de Overeenkomst inzake het gebruik van diensten.

4.4. De Exploitant stelt u in staat het GEOFUN-logo te gebruiken voor niet-commerciële producten en niet-commerciële websites waarvan de content niet sociaal schadelijk is en die de goede naam en reputatie van de Exploitant en/of Diensten van GEOFUN niet beschadigen. In aanvulling op de naleving van al deze voorwaarden, is voor elk gebruik van het logo de toestemming van de Exploitant vereist. Indien het logo op een website wordt gebruikt, moet het logo vergezeld gaan van een actieve functionele link die verwijst naar nl.geofun.info. Wilt u een verzoek indienen om het logo te gebruiken, stuur dan een e-mail naar het contactadres logo@geofun.cz waarin u beschrijft waar, hoe en met welk doel u het logo wilt gebruiken.

4.5. Het verlenen van een licentie voor het gebruik van de aanduiding GEOFUN voor commerciële producten en Diensten of voor publicatie op andere websites is geheel aan de Exploitant. Wilt u ons informeren over het gebruik van eender welk GEOFUN-logo op een product of een commerciële website, stuur dan een e-mail naar het contactadres logo@geofun.cz met een beschrijving van het product of website, en waar en hoe u het GEOFUN-logo wilt gebruiken. Als u vragen of opmerkingen heeft over het GEOFUN-logo of handelsmerk of als u een woordelijke of grafische weergave van het merk GEOFUN wilt gebruiken op een hier niet expliciet beschreven manier, stuur dan een gedetailleerd verzoek naar het genoemde adres.

4.6. Door het sluiten van de Overeenkomst inzake het gebruik van diensten verleent u de Exploitant een licentie zonder beperkingen qua grondgebied of tijd, met inbegrip van de bevoegdheid om sublicenties te verlenen voor alle vormen van gebruik van het werk, en wel voor alle content die u op het portaal of de mobiele applicatie van GEOFUN plaatst, of dit nu auteursrechtelijk beschermd is of niet.

4.7. Claims bij schending van het auteursrecht. De Exploitant respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verzoekt alle gebruikers van onze Diensten hetzelfde te doen. Als u van mening bent dat uw werk door ons openbaar werd gemaakt op een manier waarbij het auteursrecht werd geschonden, dient u de Exploitant hiervan op de hoogte te stellen met vermelding van de volgende informatie:

4.7.1. een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of een andere intellectueel eigendom waarop volgens u inbreuk is gemaakt en de manier waarop dit is gebeurd;

4.7.2. uw adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres, zodat de Exploitant contact met u kan opnemen over uw klacht;

4.7.3. een fysiek of elektronisch ondertekende verklaring dat bovenstaande informatie klopt, dat u ter goede trouw gelooft dat het beoogde gebruik van het materiaal niet toegestaan is door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet.

5. Aansprakelijkheid voor schade

5.1. Aansprakelijkheid voor schade wordt beheerst door de algemeen verbindende wettelijke voorschriften en de bepalingen van deze Voorwaarden. De Exploitant is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid en functionaliteit van de Diensten die via de dienst GEOFUN worden geleverd, vooral als deze worden veroorzaakt door de aanbieders van elektronische communicatiediensten. De Exploitant is gerechtigd de levering van en de toegang tot de GEOFUN-diensten te allen tijde op te schorten of te beperken, vooral bij aanpassingen aan en onderhoud van het systeem.

5.2. De Exploitant staat niet garant voor de beschikbaarheid, betrouwbaarheid, functionaliteit, nauwkeurigheid van de Diensten en/of content en informatie die genoemd zijn en die beschikbaar zijn via de GEOFUN-diensten.

5.3. De Gebruiker draagt alle risico's en de dreiging van mogelijke schade in verband met of als gevolg van het gebruik van de GEOFUN-diensten, het gebruik van onze andere diensten en van content dat via onze Diensten beschikbaar is.

5.4. De Gebruiker is vooral verplicht zich bij het uitvoeren van opdrachten die worden gepubliceerd in de dienst GEOFUN te houden aan de wet en zich niet te mengen in de rechten en rechtmatige belangen van derden.

5.5. Natuurlijke risico's. Het uitvoeren van thema's en opdrachten in de dienst GEOFUN gebeurt uitsluitend op vrijwillige basis en het is aan de Gebruiker om te beoordelen of hij deze opdrachten wil uitvoeren of niet. Het uitvoeren van deze opdrachten kan gevaarlijk zijn en kan plaatsvinden op moeilijk bereikbare of potentieel gevaarlijke locaties. Bij het uitvoeren van thema's en opdrachten kan schade aan de gezondheid en het eigendom van de Gebruiker en/of derden ontstaan. De verantwoordelijkheid voor het ontstaan van dergelijke schade ligt te allen tijde bij de Gebruiker. Vanwege het feit dat zich bij het uitvoeren van de opdrachten onvoorspelbare risico's kunnen voordoen, is de Gebruiker verplicht altijd goed te beoordelen of er sprake is van objectieve en subjectieve omstandigheden waarin de Gebruiker de opdracht kan uitvoeren, met inbegrip van het weer, lichamelijke conditie, aard van het terrein en ervaring in het zich buiten bewegen. De Gebruiker draagt altijd alle risico's in verband met het uitvoeren van opdrachten, en de bedenker van de opdrachten en de moderators en beheerders van de dienst GEOFUN zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade aan gezondheid of eigendommen die is ontstaan in verband met het gebruik van onze Diensten.

5.6. De Gebruiker is aansprakelijk voor schade die aan de Exploitant wordt veroorzaakt in verband met a) de overtreding van enige bepaling van deze Voorwaarden door de Gebruiker, b) onbevoegd gebruik van de Diensten, of c) overtreding van de toepasselijke wetten of andere onwettige activiteiten.

6. Slotbepalingen

6.1. Deze Voorwaarden treden in werking op 28.2.2015.

6.2. Eventuele wijzigingen in de Voorwaarden zijn bindend voor de Gebruiker vanaf het moment dat hij zich voor het eerst inlogt bij de dienst GEOFUN. De Gebruiker wordt geïnformeerd over eventuele wijzigingen in de Voorwaarden door middel van nieuws op de website nl.geofun.info.